Wiccapedia

Här hittade du tidigare förklaringar på ord och begrepp som kanske inte är så vanliga, men föreommer allt som oftast i hedniska sammanhang. Jag gjorde den här listan före jag började studera terminologi, och känner mig inte längre bekväm med den dåliga kvaliteten på ordlistan och definitionerna i den. Då min avhandling pro gradu (magistersavhandling) är klar kommer jag att uppdatera den här sidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar